• پودر آهن برای جوشکاری و لنت سازیپودر آهن یکی از مهمترین و پراستفاده ترین مواد اولیه در تولید روکش الکترودهای جوشکاری و لنت سازی است. پودرهای جوشکاری استاندارد مجتمع بر اساس روش اتمایزینگ آبی بوده و سطح ناخالصی پایینی دارند. پودرهای آهنی تولیدی مجتمع، کیفیت عالی و یکنواختی را ارائه می دهند که هم به نفع تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان نهایی مواد مصرفی جوشکاری است. مجتمع متالورژی پودر ایران، طیف وسیعی از پودرهای آهنی مورد استفاده در الکترود سازی و لنت سازی با اندازه دانه های مختلف، شکل ذرات متفاوت و ترکیب شیمیایی خاص را ارائه می¬دهد که در جدول زیر فهرست شده اند: