• پودر آهن آلیاژی Astaloy Moبا بهره گیری از تجهیزات مدرن، مجتمع متالورژی پودر ایران قادر به تولید انواع پودر آهن آلیاژی شناخته شده از فولاد مذاب، با روش اتمیزه کردن آبی است. پودرهای آلیاژی شده در حالت مذاب، برای کاربردهای معمولی نیازهای صنعت پودر را برآورده می کنند و علاوه بر این مزایای آلیاژ همگن را نیز ارائه می دهند. این کلاس از پودرهای پیش آلیاژی تا % 1/5 مولیبدن دارند. وجود مولیبدن باعث افزایش سختی پذیری قطعات ساخته شده می شود و مناسب ترین پودر برای انجام عملیات سختکاری حین زینتر (sinter hardening) است. برای حفظ تراکم پذیری ، مقدار کربن پودر بسیار پایین می باشد و کربن مورد نیاز باید به صورت پودر گرافیت با پودر پایه مخلوط سازی شود.
  • پودر آهن آلیاژی Astaloy Mo-HDاین پودر، گرید دانسیته بالای پودر Astaloy Mo می باشد که قابلیت فشرده سازی بالاتری را فراهم می کند.
  • توجهدرصد عنصر آلیاژی مولیبدن با توجه به سفارش مشتری قابل تغییر بوده و تا 4% قابل افزایش است.