خط مشي كيفيت

مجتمع متالورژي پودر ايران ، به عنـوان بزرگـترين مجموعـه در زميـنه تـوليد پـودر فلز  و قطعـات آهنـي و برنزي به روش متـالورژي پودر در خاورميانه فعاليت خود را از سال 1361 آغاز کرده و مصـمم است با بهره گيري از نظام مديريت کيفيت بر مبناي استـانداردهايبيـن المللـي ، خط مشـي كيفي خود را در راستــاي چشم انداز سـازماني خود به شرح ذیل ، سر لوحه كار خـويش قرار دهد :

•          افزايش راندمان پرسنل

•          کاهش بهای تمام شده

•          افزایش فروش

•          افزایش رضایت مشتری

بهبود مستمر فرآيندهاي مؤثر بر کيفيت با استفاده از روش ، منابع و ابزار مناسب و توسعه منابع انساني شايسته درجهت ارتقاي دانش ، مهارت و بکارگيري نيروهاي متخصص به عنوان سرمايه هاي فکري با ارزش شرکت و ايجاد رابطه برد برد در بين کليه ذينفعان سازمان ( سهامداران ، مشتريان ، پيمانکاران ، كاركنان و در نهایت جامعه ) پـایه ریـزی شده است و در اين راستا نظام مديريت کيفيت مبتني بر خواسته هاي استاندارد        ISO9001:2015 و IATF16949:2016  و الزامات خاص مشتريان با حـمايت مديـريت ارشد سازمان و تعهد عملي کليه كاركنان راهنماي ما خواهد بود.بي شك انجام اين منظور جز با اعتقاد به اصل اتحاد صادقانه و تعهد به رعايت اصول و الزامات سيستم مديريت كيفيت‌ ميسر نخواهد بود. اينجانب ضمن اعلام تعهد كامل به مفاد اين خط مشي، از كلـيه كاركنان محترم مجتمع انتـظار دارم، ضمن درك كامل اين خط مشي، تلاش و مشاركت خود را به صورت مستمر در جهت تحقق اهداف سازماني به كار گيرند.  با آرزوی توفیق / سید حسام الدین امامی / مدیر عامل