درباره ما

تاریخچه ما

مجتمع متالورژی پودر ایران درسال 1361 در شهر صنعتی البرز قزوین تاسیس گردید و در سال1370 با استفاده  از  تکنولـوژی  پیشرفته و بهره گیــری از دانش فنی شرکت مانسمان دماگ آلمان و با سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن فعالیت تولیدی خود را آغازنمود. در سال 1381 کلیه سهـام شرکت طی مزایـده عمومی به بخـش خصوصی واگذار گردید. مجتمع متالورژی پـودر ایران مشتمـل بر دو واحد تولیـد پودر وتولید قطعـات صنعتی به روش متالورژی پودر می باشد. در حـال حاضر مجتمع متالورژی پـودر ایران، بزرگتــرین تولیـد کننـده پودر آهن در خاورمیانه با ظرفیت تولید بیش از 8000 تن در سال می باشد. انــواع پودرهـای آلیـاژی آهنـی، پودر برنـز و پـودر مس از محصـولات واحد تولید پودر مجتمع  می باشد. همچنیـن در واحـد تولید قطـعه، بیـش از 500 نوع قطــعه برای بیش از 120مشتـری در صنایع خودرو، لـوازم خانگی، ماشین آلات کشاورزی و…تولیدگردیده است

  • کیفیت
  • دقت
  • تخصص
  • رضایت مشتری