دفتر مرکزی

شماره تماس

021-77502484-77506806

ایمیل

info@iranpmco.co

آدرس

تهران، خیابان دکتر شریعتی ، خیابان بهار شیراز، پلاک 5

کارخانه

شماره تماس

028-32222034/35

فاکس

028-32222036

آدرس

قزوین ، شهر صنعتی البرز ، خیابان حکمت 15 ، خیابان شیخ بهایی

Google API Key Error!

Get your API Key from here