• ULTRAPAC TozlarTemel toza toz alaşım elementleri eklenmesi uzun zamandan beri bilinen ve uzun yıllardır kullanılan bir yöntemdir. Toz parçacıklarının parçacık boyutu dağılımına ve şekline bağlı olarak, Ayrışma mümkündür ve ayrıca optimum sayıda alaşım elementinin (bakır, nikel, molibden) etkisi her zaman elde edilemez. Bu sınıflardaki tozlar, IPMC'de nikel ve molibden alaşımlı temel toz ile üretilir. Daha sonra bakır tozu ile karıştırılarak indirgeme işlemlerine tabi tutularak bakır tozu tanecikleri ile baz tozu oluşturularak penetrasyon bağları oluşturulur ve Segregasyon olmaz. Iran Powder Metallurgy Complex, ULTRAPAC-LA ve ULTRAPAC-LE olarak adlandırılan iki tip ULTRAPAC tozu üretmektedir.